[PCI]Inicjatywy Społeczne
Inicjatywy społeczne
Wileńskie Życie
Wilno i Wileńszczyzna
O serwisie


Inicjatywy Społeczne

Aktywność jest podstawowym czynnikiem wszelkiego rozwoju. Inicjatywa oraz aktywna działalność obywateli, wobec rozwiązywania nurtujących społeczeństwo problemów, jest niezbędnym elementem strukturalnym państwa demokratycznego.

Wskaźnikiem wszelkiej inicjatywy i aktywności społecznej są procesy, które można zaobserwować w wyniku:

  • działalności organizacji pozarządowych;
  • na podstawie zaangażowania społeczeństwa wobec transformacji państwowych czy też europejskich;
  • zaangażowania społeczeństwa w życie polityczne kraju.

Mówiąc o danych procesach społecznych serwis "Inicjatywy Społeczne" przedstawia tematykę organizacji pozarządowych na Litwie oraz adresy kontaktowe organizacji i fundacji.

Głównym założeniem serwisu " Inicjatywy Społeczne" jest:

  • Przedstawić szeroki zakres działalności polskich organizacji pozarządowych na Litwie;
  • Stworzyć możliwość polskim organizacjom nawiązania kontaktu partnerskiego z innymi organizacjami na Litwie i poza jej granicami;
  • Ułatwić polskim organizacjom dostęp do informacji o fundacjach oraz zasadach wspierania organizacji pozarządowych;
  • Popularyzować idee organizacji pozarządowej na Wileńszczyźnie, a przez to przyczynić się do aktywizacji społeczeństwa w trzecim sektorze.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, 2001